Giacomini Yerden Isıtma Borusu

Ana sayfa > Giacomini > Giacomini Yerden Isıtma Borusu

Giacomini Yerden Isıtma Borusu

Yerden ısıtma sistemleri, eski tarihli bir sistem olarak kullanımı Anadolu'da da görülen bir yere sahip olsa da yakın tarihte petekli kalorifer sistemlerine geçiş ile terkedilmiştir. Ancak yine yakın dönemde ekonomik ısınma sistemlerinin sağlanabilmesi için eski dönemlerde kullanılan bu yapıya yeniden geçiş gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu geçiş sırasında da zemin döşemesi ile gerçekleştirilen ısıtma sistemlerinde giacomini boru gibi önemli malzemeler ile bir sistem kurulumu yapıldığı bilinmektedir.

Yerden ısıtma sistemlerinin temelinde ısı kaynağından alınan sıcak suyun zemin içerisinde dolaşımı ile zeminden ısının yukarıya doğru yükseltilmesi mantığı bulunmaktadır. Bu mantık kalorifer peteklerindeki ısının yatay bir şekilde yayılması ve yukarıya ulaşması mantığına göre daha temele inen bir yapıya sahiptir. Çünkü ısının kaynağı yaşam veya çalışma alanının zemini olduğunda, ısı direkt olarak ayakaltından yükselecek ve sürekli bir şekilde yükselen bu ısı oda içerisinde sirkülasyonu sürdürerek, ısınmayı sağlıklı hale getirecektir.

Sağlıklı ısınma yapısını sağlayan bu sistemlerde suyun zemin içerisinde dolaşabilmesi için eski dönemlerde kanallar oluşturulması tercih edilmiştir. Sonraki yıllarda gelişen teknoloji ile kanallar yerine borular ve kılavuzlar kullanılırken, son yıllarda en yeni teknolojide yerden ısıtma boruları tercih edilmektedir. Bu sistemin bir İtalyan markası olan Giacomini tarafından kurulması açısından da sistem içerisinde giacomini yerden ısıtma borusu ürünleri kullanılmaktadır.

Giacomini Yerden Isıtma Borusu Özellikleri

Zemin ısıtma sistemlerinin kurulabilmesi için öncelikle yapı içerisinde bir ısı kaynağı bulunması gerekir. Bu ısı kaynağı örneğin doğalgaz ile çalışan bir kombi olabilir. Kombi çalıştırıldığı andan itibaren içerisindeki sistem ile doğalgazı yakarak sıcak su elde eder. Sıcak su kombiden çıktıktan sonra ısıtma sisteminin kollektör yani dağıtım sistemi olarak bilinen parçası içerisinden geçer. Kollektör içerisinde her biri ayrı bölgelere ulaşacak şekilde giacomini yerden ısıtma borusu tesisatları bulunur.

Giacomini alttan ısıtma borusu kollektörden ayrıldıktan sonra ısıtma sağlayacağı odaya kadar yine zemini takip ederek ulaşır. Ulaştığı noktada bir sirkülasyon oluşturacak şekilde boru hattı içerisinde tüm sıcak suyu dolaştırır. Bu dolaşım sayesinde de sıcak su, tesisat içinde sürekli bir şekilde bulunduğu için içerisindeki ısı zeminden yukarıya doğru yükselmeye başlar. Burada yüksek bir ısı iletimi sağlayacak ve kaliteli yapısıyla uzun ömürlü kullanılacak giacomini pex boru ürünleri kullanılır.

Giacomini pex-a boru ürünleri tesisat içerisinde kullanılması için özel bir yapı ile üretilmiştir. Bu noktada “pex-a” olarak kullanılan ifade ısıtma ve iklimlendirme sistemleri içerisinde kullanılan borularda “polietilen” hammaddenin “x” çapraz bağ ile bağlanmasını ifade etmektedir. Yani bu ifade içerisinde “pe” kısaltması polietilen malzemeyi gösterirken, “x” ifadesi ise çapraz bağlamayı ortaya koymaktadır. Bu boruların en önemli özelliği oksijen korumalı bariyere sahip olmaları, yüksek basınçta çalışabilmeleri ve çok iyi bir ısı iletim değeri ortaya koymalıdır. Bu nedenle giacomini pex-a boru yerden ısıtma sistemlerinde son yılların en fazla tercih edilen ürünleri arasında yer almaktadır.

Giacomini yerden ısıtma borusu karakteristik yapısı ile birlikte katmanlı bir üretim özelliği göstermektedir. Bu katmanlı üretim yapısına bakıldığında borunun dış kısmında bir koruyucu kılıf yer aldığı ve bu kılıfın boruyu birçok farklı faktöre karşı güçlü bir şekilde koruduğu görülebilir. Boru dış kısmında bulunan koruyucu katman sayesinde özellikle strafor arasında döşenirken ve döşeme bittikten sonra üst kısma tekrar şap betonu dökülerek koruma oluşturulurken, hasar görmeyecek bir yapıya kavuşur.

Tahmin edildiği üzere yerden ısıtma sistemleri kurulduktan sonra sistem üzerine şap betonu dökülmekte ve zemine tekrardan parke, halı ya da karo taş gibi bir kaplama yapılmaktadır. Bu kaplamanın amacı zeminin tekrar kullanılabilir bir hale gelmesi, darbelere karşı zeminin yerden ısıtma sistemini koruyacak bir yapıya kavuşmasıdır. Sistem sayesinde zemin üzerinde mobilya, halı veya ağır insani yükler kullanıldığında dahi tesisat içerisinde bulunan giacomini yerden ısıtma borusu hasar görmez, kırılmaz ve çatlamaz.

Yüksek sağlam bir yapıya sahip olması ile birlikte giacomini alttan ısıtma borusu kullanıldığı alanda özellikle nem faktörüne karşı çok yüksek dayanıklılık sağlar. Çünkü tahmin edildiği sürece sürekli bir şekilde sıcak su ile temas edecek ve kullanılmadığı zamanlarda içeriğinde kalan soğuk suyla temas içerisinde kaldığı için hasar görebilecek bu borular, koruma özelliği ile yüksek dayanıklılık sağlayacak şekilde üretilmiştir.

Günümüzde yerden ısıtma sistemleri içerisinde genellikle pe-xa boru çeşitleri tercih edilirken, bu ürün çeşitlerinde EVOH bariyer yer almaktadır. Bu bariyer oksijen bariyeri olması dışında çok katmanlı bir yapıya sahiptir ve etilen vinil alkol kopolimeri açılımına sahiptir. Çok katlı plastikler için tercih edilen bu bariyer ile birlikte giacomini pex-a boru ürünleri çok daha uzun ömürlü bir yapıya sahip olarak yırtılma, parçalanma veya aşınma gibi problemler ile karşılaşmadan zemin ısıtma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Giacomini Yerden Isıtma Borusu Nasıl Kullanılır?

Zemin ısıtma sistemlerinin kurulumu gerçekleştirilirken, giacomini yerden ısıtma borusu kullanımı için öncelikle bir zemin yalıtımı sağlanması gerekir. Aslında bu zemin yalıtımının gerçekleştirilmesi açısından da yine marka tarafından üretimi sağlanan yerden ısıtma straforu ürünleri kullanılmaktadır. Straforlar metrekare boyutu ile temin edilen malzemeler olarak yan yana geldiklerinde aralarında boşluk kalmayacak şekilde zemini kapatır ve üzerindeki kanallar sayesinde giacomini boru ürünlerinin döşenmesi için gerekli alanları oluşturur.

Giacomini boru ürünleri döşenmesi için strafor döşemesi tamamlandıktan sonra iç kanal boşluklarına sırasıyla borular boşluk kalmayacak şekilde döşenir. Oksijen bariyerine sahip olan giacomini pex boru ürünleri döşenirken, boruların birleşme noktalarında güvenilir bağlantı rekorları ve parçaları kullanılır. Borular düzenli bir hat ile döşendikten sonra giriş ve çıkış uçları belirli olarak kollektöre ulaşacak bir yapı sağlanır.

Sağlıklı bir döşeme sonucunda giacomini alttan ısıtma borusu kullanıldığı alanda oksijen atomlarını geçirmediği için çok uzun ömürlü bir kullanım ortaya çıkarır. Bu malzeme oksijen bariyerleri sayesinde oksitlenme, kireçlenme, yosunlanma veya tortulaşma gibi problemler ile karşılaşmadan kullanım imkanı sunmaktadır. 10 bar gibi bir basınca dayanması ve çok yüksek sıcaklıklarda sorunsuz bir şekilde çalışma imkanı sunması ile birlikte bu ürünler yüksek sıcaklıktaki su ısısını zemine çok iyi bir iletkenlik katsayısı ile ulaştırmaktadır.

Giacomini Alttan Isıtma Borusu Ne Kadar Kullanılır?

Giacomini malzeme listesi içerisinde yerden ısıtma sistemleri için en önemli parçalardan birini oluşturan giacomini alttan ısıtma borusu bir sistemin döşenmesi için öncelikle ölçüler alınarak belirli bir miktarda kullanılmalıdır. Standart olarak bu malzeme bir makara üzerinden temin edilirken her makara 600 metre gibi bir boyut sağlar. Bu boyuta karşılık olarak zemin döşemesi gerçekleştirilecek alanın yani yapının boyutları göz önüne alınmalıdır.

Profesyonel bir uygulama gerçekleştirilmesi için mühendislik ekipleri etüt çalışması sağlarken, zemin ısıtma alanının boyutlarını hesap eder. Bu hesaplamada zemine döşenecek strafor malzemesi hesabı çıkarıldıktan sonra bu strafor içerisinde kaç metrelik bir giacomini alttan ısıtma borusu döşemesi yapılacağı tespit edilir. Ürünler zemine gereken miktarda döşendikten sonra fazla kalan ürünler yine başka noktalarda kullanılabilir. Çünkü giacomini boru ürünleri yüksek garantili yapılarıyla çok uzun ömürlü, dayanıklı ve kolay kolay hasar görmeyecek bir yapıya sahiptir.

Giacomini Yerden Isıtma Borusu Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Daha önce bahsedildiği üzere yerden ısıtma sistemleri içerisinde zemin ısıtma boruları strafor üzerindeki aralıkların mesafesine bağlı olarak hesaplanacak şekilde kullanılır. Bu açıdan sistem içerisinde giacomini yerden ısıtma borusu kullanımı tercih ediliyorsa, bu kullanıma bağlı olarak da bir top 600 metre olacak şekilde temel birimlerde malzeme temini gerçekleştirilir.

Genellikle yerden ısıtma projesinin hazırlanması sırasında profesyonel ekipler kullanılacak malzeme miktarlarını takribi olarak tahmin eder ve bu tahmine bağlı olarak fiyat hesaplamaları gerçekleştirir. Temel kapsamda da proje içerisinde kullanılacak giacomini pex-a boru ürünleri için fiyat hesaplamaları bir top makara üzerinden ve katlanarak giden miktarlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Proje içerisinde çoğu zaman zeminin boyutlarına bağlı olarak birkaç yüz metrelik bir boru kullanımı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu boru ihtiyacına bağlı olarak giacomini pex boru temini gerçekleştirilmesi için firmamız tarafından verilen bayi hizmetleri ile bu ürünlere ulaşmak mümkün olmaktadır. Projelerde veya ek çalışmalarda ürünler bir malzeme olarak temin edilirken, her zaman güncel bir şekilde marka tarafından kurulmuş katalog fiyatları üzerinden hizmet verilmesi esası yer almaktadır.

Giacomini markası her yıl gelişen bir teknolojiyle birlikte yerden ısıtma sistemleri için değişen ürün ve malzemeler sunmaktadır. Ülkemizde de bayi hizmetleri sayesinde bu ürün ve malzemelere ulaşma imkanı yer alırken, hem tümleşik sistem kurulumlarında hem de yedek parça alışverişlerinde giacomini yerden ısıtma borusu ürünleri bayi hizmetleri sayesinde güncel fiyatlar ile temin edilebilir. Sürekli bir şekilde stoklarda yer alan bu ürünler makaralar ile sizlere sunulurken, kullanım açısından istenilen miktarda kullanım gerçekleştirildikten sonra aynı paket farklı projeler açısından kullanılmaya devam edilebilir.