Temel olarak yerden ısıtma yakıt tüketimi için güneş enerjisi, doğalgaz, katı veya sıvı yakıtlar tercihler yer almaktadır. Yani yerden ısıtma neyle çalışır sorusu için de birçok farklı cevap verilebilir. Yakıt tüketimi sayesinde elde edilen enerji sulu sistemlerde ısı enerjisine dönüşür ve ortamdaki ısınma ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Genel olarak homojen bir ısı dağılımı gerçekleştirdiği için ev veya işletme içerisindeki her noktada aynı ısınmanın ve sıcaklığın elde edilmesi mümkün olurken, klasik sistemlerde görülen ısı birikmesi bu sistemlerde neredeyse hiç görülmez. 

Aslında yerden ısıtma ne demek sorusu kapsamında da konforlu bir şekilde ısıtma elde edebilmek için seçilen zeminden ısıtma sistemi, zemin betonu içerisinde uygulanan bir sistemdir. Sulu ve elektrikli gibi sistemler ile zemin içerisinde bir ısıtma sistemi yerleşimi sağlanır. Bu ısıtma sistemi, ısı kaynağı üzerinden aldığı enerji ile birlikte zemin altında homojen bir dağılım ile ısının zeminden yukarıya doğru yayılmasını sağlar. 

Sistemde ısı sahaya doğru şekilde yayıldığı için çok daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ısıtma elde edilmesi mümkün hale gelmektedir. Ekonomik ısınma temini gerçekleştirmek açısından da çoğu zaman merkezi sistem yerden ısıtma gibi yöntemler ile bu sistem en ideal olarak görülen sistemlerden birisidir. Özellikle konutlarda kalorifer petekleri ya da klima gibi hantal eşyaların kullanılması gerekliliği bulunmadan ısınma avantajı elde edilmesi de yer ısıtma sistemlerini daha estetik ve ideal bir konuma ulaştırmaktadır.