Sifonik Sistem

Ana sayfa > Hizmetler > Sifonik Sistem

Sifonik Sistem Nedir? Uygun Fiyatlı Yağmur Suyu Drenaj Sistemi

Çatıdan tahliye sistemleri arasında yeni nesil sistem olarak bilinen Sifonik sistem kullanıcıların yağmur suyunun en sağlıklı şekilde tahliye edilmesini sağlarken aynı anda vakumla rögara ulaştırılmasını da sağlayarak suyun hızlı bir şekilde tahliyesini mümkün kılmaktadır.
Sifonik Sistem Nedir?
Sifonik tesisat kurulumu yapmak isteyenler için sifonik sistem nedir sorusu önem arz etmektedir. Günümüze değin yağmur sisteminin drenajı ile ilgili olarak geleneksel sistemler kullanılmış fakat gelişen teknoloji şartları dahilinde yağmur suyunun boşaltılması için yeni özellikler gündeme çıkmıştır. Geleneksel yağmur drenajı temelde yağmur sularının doğal akış ile hava ile yer değiştirerek boruların içinden akmasına dayanmaktadır. Bunun sağlanması da boruların yatay eğimde olması ile sağlanmaktadır. Su ile hava arasında kurulan denge suyun iyi bir şekilde boşaltılması için en önemli etken olarak görülmektedir. Bu sistemin temel çalışma prensibi boruda su ve hava ile çalışması gerektiğinden boru tam kapasite su ile çalışamamaktadır. Böylelikle suyun boşaltılmasında süre ve tahliye konusunda çeşitli sorunlar oluşabilmektedir.

Ancak sifonik yağmur suyu tesisatı temel olarak vakumlu bir tahliye sistemine sahiptir ve böylelikle boruların tam doluluk su ile boşaltılması prensibine dayanmaktadır. En temel haliyle binaların çatısına düşmekte olan yağmur sularının vakumla rögara iletilmesini içermektedir. Sifonik sistemin çalışmasında suyun enerji denkliği ilkesi baz alınmaktadır. Böylece suyun herhangi bir eğime gerek görülmeden çatıdan ya da oluklardan tahliye edilmesi amaçlanmaktadır. Bu özelliği ile sifonik yağmur suyu toplama sistemi boruların tamamen dolu olması prensibine dayanmaktadır. Sistemde eğim kullanılmamaktadır. Fakat sistemin faydalı ve doğru bir şekilde kullanılması için de yapılacak hesaplamaların büyük önemi bulunmaktadır.

Sifonik Sistem Nasıl Çalışır?
Sifonik sistem nasıl çalışır sorusu oldukça önemlidir, çünkü tamamen hesaplamalarla oluşturulmaktadır. Yapılacak hesaplamalar sonucunda elde edilmiş olan düşük çaplar kapsamında sistemin ilk olarak tam olarak su ile dolması sağlanmaktadır. Su ile dolmuş olan ortam bu bakımdan içinde hava barındırmamaktadır. Böylelikle su, yatay borulardan dikey borulara geçerken özel bir vakum etkisi oluşturmaktadır. Sifonik drenaj sistemi kendiliğinden vakum ve debi etkisi oluşturduğu için teknik olarak eğimsiz akaç organları ile suyu tahliye etme prensibi ile çalışmaktadır.

Sistemin çalışma prensibi daha detaylı olarak üzerinde durulacak olursa, sistemin tamamen dolu halde çalışmasını hedeflemektedir. Geleneksel sistemler ile karşılaştırma yapıldığında eğime gerek duymaması ve çok daha düşük çaplardaki boruların kullanılmasının yeterli olması en önemli fark olarak göz önüne çıkmaktadır. Sifonik sistemde temelde akışkanın enerji denkliği baz alındığı için suyun herhangi bir eğime gerek duymaması da kullanım alanı olarak önemli bir serbestlik oluşturabilmektedir. Her ne kadar basit bir şekilde ifade ediliyor olsa da sistemin çalışma prensibi fazlasıyla karmaşıktır. Sistem basınç farklarını ve akış hızını dengelemek için uygun olan boruların kullanılmasına ihtiyaç duymaktadır. Özellikle bu nokta sifonik çatı drenaj sistemi için son derece önemlidir ve kurulumu ile bakımları mutlaka uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Geleneksel Sisteme Göre Farklılıkları
Sifonik sistem drenaj geleneksel sisteme göre oldukça büyük avantajları söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan öncelikle geleneksel yani atmosferik sistemin sağladıklarını göz önünde tutmak lazımdır. Geleneksel sistemde çatıdaki süzgecin çıkışı açık olmaktadır. Yatay olarak da ilerlemesi için bir miktar eğimin bulunması zorunluluğu oluşmaktadır. Boruların tam kapasite su ile çalışmaları da olası değildir, çünkü suyun akışı için havaya gereksinim bulunur ve boruların taşıyabildikleri su kapasitesi yüzde 30 civarındadır. Ayrıca geleneksel sistemde, sistem boyunca basınç sadece atmosferik olmaktadır.

Sifonik sistemde ise çatıdaki süzgeç kapalı durumdadır. Bu sistemde hava süzgeci en iyi boşaltımı sağlamaktadır. Yatay olarak suyun ilerlemesi için de eğime gerek görülmez ve borular da tam kapasite ile çalışabilir, böylelikle tahliye edilecek suyun çok daha fazlası kısa sürede tahliye edilir. Süzgeçte bulunan hava tutucular ise yağmur suyunun içindeki havayı ayrıştırır ve tam doluluk ile çalışılmasına sebep olur. Aynı zamanda özel askılama sistemi kapsamında boruların genleşmesinden dolayı yaratılan hareketler de kontrol altına alınmaktadır ve böylece daha uzun süreli bir tesisat kullanımı görülmektedir.

Sistemin bir diğer önemli artısı ise yatay hatta çok uzun mesafelerde dahi herhangi bir eğim ihtiyacı duyulmamasıdır. İniş sayılarının konvansiyonele göre çok daha az olmaktadır. Yüksek debi basıncı sayesinde sistem kendiliğinden temizlenme özelliğine de sahip olmaktadır. Yatay hat uzunluğunun iniş hattına oranı 10 kata kadar olacağı durumlarda da maliyet en düşük miktarda tutulmaktadır. Sifonik sistem aynı zamanda meteorolojiden alınmış normal zamanlarda görülen en yüksek yağış raporları kapsamında son 100 yılda, 5 dakikada görülecek en büyük yağış değeri temel alınarak hesaplanmaktadır. Süzgecin aynı zamanda girdap kırıcı bir yapıda olması da suyun sisteme dönüş yaparak girmesini önler ve sistemin hava almasını da engelleyerek, çok katlı yapısının ve sistemin sürekli olarak aktif olmasını sağlamaktadır. Contalı birleşim kullanılmadığından dolayı sistem içine de hava girişi hiçbir şekilde mümkün olmamakta ve zamanla contanın bozulmasından kaynaklı olacak sızdırma sorunları da yine sistemde görülmemektedir.

Sifonik Sistem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Firmamız tarafından alanında öncü marka olan ve yüksek kaliteli kullanım sunan Wavin sifonik drenaj sistemi kullanılmaktadır. Sistemin aktif olması ve verimlilik gösterebilmesi için en önemli nokta, kurulum tarafıdır. Bu bakımdan prensipler gereğince sistemin kuruluşunda yüksek ölçüde çalışma ve dikkat sunulmaktadır. Böylece uygulama ve imalat, temin etme süreci teknik şartnameye uygun şekilde ilerlemektedir. Sistemde kullanılan malzemelerin tümü kalite ve güvenlik standartlarına uygundur. Yapım ve montaj öncesinde kullanılacak malzeme örnekleri onay vermesi için müşteriye gösterilmektedir. Daha sonrasında ilgili imalat ve uygulama projeleri için hazırlanacak fotoğraflar, hesaplamalar ve çizimler de müşteriye sunulmaktadır. Sistemin tasarımı ve montajı öncesinde gerekli olan iletişim sağlanarak son kontroller yapılmakta ve müşterinin nihai onayı alınmaktadır.

Tasarım özel olarak dizayn edilmekte ve kullanılan tasarım patentli şekildedir. Sistemin parçaları ve kurulacak yerle uygun olacak şekilde gerekli hesaplamalar tarafımızdan yapılarak sistemin en verimli şekilde montajı yapılmaktadır. Sistemin kuruluşunda önemli olan noktalardan birisi mekanik ve mimari çözümlerin, bölgesel yağış verilerinin dikkate alınarak hazırlanması oluşturmaktadır. Bununla birlikte rögar sistemi bağlantıları, köşe dönüş ve birleşme parçaları, ara kollar, yatay ve düşey boruların boyutları da hep birlikte hesaplanmaktadır. Ayrıca sifonik yağmur suyu toplama sistemi ilgili şartnamesine bağlı olarak bilgisayar destekli program ile hesaplama yapılarak testten geçirilmektedir. Böylece montaj hatasız bir şekilde oluşturulmaktadır.

Tasarım için ehemmiyet gerektiren noktalardan birisi de süzgeç hanesinde suyun girdap hareketinin engellenmesidir. Bu seviye ihmal edildiğinde sistem verimli olarak çalışmayacaktır. Çatı su yalıtımında da yüzeyden en az 4 santimetre aşağıda kalacak şekilde süzgeçlerin kullanılması gerekmektedir. Yalıtım ile süzgeçlerin birleşim noktaları da flanş sistemi uygun olacak sifonik süzgeç ile çözülmektedir. Sistemin bağlantı kurulduğu drenaj boruları ise yerçekimi drenaj formülünün en fazla düzeyde deşarj kapasitesine dayanıklı bir şekilde tasarımı yapılmaktadır. Tüm bunlar ile birlikte sorunsuz ve en iyi verimliliğe sahip olan bir sistemin kurulması gerçekleştirilmektedir.

Sifonik Sistemin Kurulumundaki Özellikler
Wavin sifonik drenaj sistemi kurulumunda belli başlı özelliklere azami oranda dikkat edilmektedir. Bu açıdan sifonik süzgeç ve malzemeler en yüksek verim sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Süzgeç malzemesi de paslanmaz çelikten yapılmış olup böylece uzun vadeli kullanımlar için uygundur. Süzgeç haznesinin temel parçaları; girdap önleyici ayaklar, ayakların üzerinde yer alan ve platformu oluşturan girdap kırıcı levhalardan oluşmaktadır. Süzgeç hanesi bu bakımdan su yalıtımı kot altında suyu toplayacak şekilde tasarlanmakta olup suyun girdap hareketini kırıcı özelliktedir. Süzgeç haznesinde aynı zamanda girdap hareketinin suyu en fazla 4 santimetre yükseltebileceği hesaplaması yapılmaktadır. Süzgecin bütün parçaları tüm bunlar ile yivli sistem ile birbirine geçecek biçimde montaj yapılmakta ve tek bir parça haline gelmektedir. Aynı zamanda tıkanmayı önleyici plakalar da sistemin suyun içindeki atıklar sebebiyle tıkanmasını ve veriminin düşmesini engellemek amacıyla özenle tasarlanmıştır. Bu aşamalara dikkat edilerek yapılan kurulum aşamaları sonrasında sifonik sistem yağmur suyu tahliyesi için en avantajlı ve kullanışlı yöntem olmaktadır.

Sifonik Sistemin Avantajları
Sifonik sistem fiyatları ile de büyük bir avantaj sağlamakta ve böylelikle bir bütün olarak kullanıcılara en güzel verimi sunmaktadır. Sistem avantajları sıralanacak olursa;

    • Konvansiyonel yapı içindeki su yüzde 20 ya da yüzde 25 oranında tahliye edilirken, sifonik drenaj sistemde bu oran yüzde 100 oranındadır. Bu ise çok daha verimli ve hızlı şekilde tahliye yapılmasını sağlamaktadır.

    • Sistemin temel çalışma prensibi için başat faktör olan vakumla için herhangi ek bir araca gerek görülmemektedir. Sistem kendi kendisine vakumlama yapabilmektedir ve böylelikle özellikle uzun vadede son derece kullanışlı ve ekonomik özellikler gösterir.

    • Sistemin kurulumunda ve çalışmasında en az düzeyde süzgeç kullanılmaktadır. Sifonik süzgeç fiyatı da oldukça uygundur.

    • Geleneksel sisteme kıyasla kullanılan boru sayısının ortalama yarısı kadar boru kullanılarak malzeme masrafı da indirgenmektedir.

    • Daha az yer altı borusu gerektirmekte ve böylece daha az işçilik ile yine daha az malzeme kullanımı sunmaktadır. Özellikle hafriyat çıkarmayan sistem böylece maliyetlerin de önemli oranda düşmesine sebep olmaktadır.

    • Yüksek debilere bağlı olacak şekilde kendi kendini temizleme özelliği bulunmaktadır. Böylece tesisatın tıkanma riski bulunmaz ve böylelikle tıkanıklık gibi sorunlar ile uğraşmaya gerek oluşturmaz.

    • Binalarda yapısı gereği daha estetik bir görünüm sağlamaktadır.

    • Herhangi bir altyapı çalışması istemez ve montajı daha kısa sürelerde tamamlanmaktadır.

    • Özel askılama sistemi sayesinde boruların genleşmesinden dolayı oluşacak hareketlerin kontrol alınması sağlanır ve böylece daha güvenli bir tesisat özelliği sağlar. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi vermek gerekirse, sifonik sistemde boruların içinden akacak suyun debisi geleneksel sistemlere göre çok daha fazla olmasından ötürü suyun güvenli bir şekilde taşınabilmesi için özel askılama sistemi gerekmektedir. Yüzde sıfır eğim ile boruların yatay ve güvenli çalışmasını sağlayacak olan sistem, kutu profillerinin tavana monte edilmesi ve kutu profillerinin üzerine geçirilecek olan özel boru kelepçeleri ile son derece güvenli bir çözüm sağlamaktadır. Bu yöntem ayrıca sistemin de uzun ömürlü olmasına da etki etmektedir.

    • Sistem bir bütün olarak güvenli ve verimli çalışma prensibine sahip olduğundan dolayı herhangi bir şekilde sızıntı sorunu göstermez ve çok kuvvetli yağışlarda bile işlevini en iyi şekilde gerçekleştirir. Çünkü boru ve bağlantı parçalarında alın kaynak ve elektro füzyon yöntemi kullanılmaktadır. Bu sistemin sızdırmazlık yapısını güçlendirmektedir.

Bu özellikleri ile yağmur suyunun tahliyesi için sifonik yağmur suyu sistemi kullanıcılar için her zaman en iyi verimi ve çalışma koşullarını sunmaktadır.

Sifonik Sistem Sifonik Sistem MalzemeleriSifonik Sistem NedirSifonik Sistem SüzgeçSifonik Sistem Nasıl ÇalışırSifonik Sistem Maliyeti