Zemin tiplerine bakıldığında yaşam alanları veya çalışma alanları açısından hiç bir zemin tipinde ev yerden ısıtma sistemleri uygulanması için bir sakınca bulunmamaktadır. Yani örnek olarak evinizde parke döşeme, seramik, fayans, doğal taş döşemeleri, mermer zemin veya ahşap kaplama gibi uygulamaların tümünün alt bölgesinde yerden ısıtma uygulamaları döşenerek kullanım sağlanabilir.

Gerçekleştirilecek yerden ısıtma sistemi döşemelerinde Hak Enerji olarak en çok önem verilen konuların başında iyi bir proje ile zemine uygun bir planın gerçekleştirilmesi yer alır. Örnek olarak parke zemin altında veya mermer zemin altında doğru yükseklikte doğru malzeme kullanımı ve dengeli bir uygulama gerçekleştirilmesi ile bahsedilen şekilde homojen ve düşük yerden ısıtma maliyeti ile ısıtma sağlamak mümkün olacaktır.

Zeminde kullanılan ahşap veya mermer gibi döşeme malzemelerinin her biri kendine has bir ısı iletim katsayısı göstermektedir. Bu nedenle projelendirme gerçekleştirirken seçilen yerden ısıtma malzemeleri hangi zeminde uygulanacaksa, buna göre boru çapı, döşeme sıklığı ve zemin derinliği gibi her nokta göz önünde bulundurulmalıdır. Bu noktalara bağlı olarak zeminde yapılacak döşemede malzeme çeşitliliği de farklı noktalara ayrılabilecektir.